Tedavi Hizmetleri

3-D TOMOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME

İmplant, eksik dişlerin fonksiyon ve estetiğini sağlamak amacıyla, çene kemiğine yerleştirilen yapay diş köküdür.

Kliniğimizde 3 Boyutlu tilgisayarlı tomografi kullanmaktayız. Böylece elde ettiğimiz rehber şablonlarla kesi olmadan kısa süren operasyonlar mümkün olmaktadır

Hacimsel 3D görüntüden nasıl faydalanabilirsiniz? 

Panoramik ve periapikal röntgen ile pozlanamayan alanları görüntüleyebilirsiniz.
Çekilen görüntüden koronal, aksiyal, sagital (cross section) kesitler alıp daha detaylı teşhis yapabilirsiniz.

Implant planlama ve cerrahi klavuz hazırlama için yüksek çözünürlüklü data elde edebilirsiniz.
Yumuşak doku tespiti, kemik yoğunluğu ölçümü, mandibular kanal mesafesi ölçümü gibi tedavi öncesi planlamalar yapabilirsiniz.
Tedavi sonrası, protez sonrası ve implant sonrası post operatif kontroller yapabilirsiniz.
Gömük diş, çatlak, anormal sayıda kanal, kist yayılımı gibi tespitler yapabilirsiniz.
Alvelolar doku, sinüs, TMJ ile ilgili teşhisler yapabilirsiniz.