Tedavi Hizmetleri

ÇENE KİST OPERASYONLARI

Ağız içinde herhangi bir
yerde odontojenik (diş kaynaklı) kistler oluşur. Ağrı veya şişliğe sebep olarak
hasta tarafından farkedilir veya hiç farkedilmeden oldukça büyük boyutlara
ulaşabilir. Çene kistinin bulunduğu bölgeye ve büyüklüğüne göre tedavi
yöntemleri farklılıklar gösterse de ağız ve diş cerrahları tarafından
alınmaları gerekir.Odontojenik kistler
genellikle iyi huylu yavaş büyüyen oluşumlardır ancak zamanında müdahale
edilmediği takdirde çok büyük boyutlara ulaşıp sinüs, burun boşluğu, sinir gibi
normal anatomik boşluklara zarar verebilir veya malignite bulguları
gösterebilir.Kist operasyonunun diş
çekimi, implant gibi işlemlerden herhangi bir farkı yoktur. Etkili ve yeterli
bir anesteziyle ağrısız bir şekilde yapılır. Sonrasında aynı diğer cerrahi
işlemlerde olduğu gibi doktorunuz tarafından önerilen antibiyotik, ağrı kesici
ilaçlar ve antiseptik gargaralar kullanılır. Sık yapılan kontrollerle rahat bir
iyileşme süreci geçirilir.Yapılan muayenede kistle ilişkili olduğu
saptanan dişlere öncelikle kanal tedavisi yapılır. Kistin olduğu bölgede diş
eti anestezik jellerle uyuşturulduktan sonra yine son derece ağrısız bir
şekilde dijital anesteziyle uyuşturulur. Kiste ulaşımın en kolay olduğu yerden
diş eti kaldırılır ve mümkün olan en az miktarda kemik kaldırılarak kiste
ulaşılır. Tüm sınırlarından temizlenerek dikişlerle kapatılır ve kalan sağlıklı
kemik iyileşmeye bırakılır. Kist daha önce iltihaplanmamışsa kemik toz
konularak daha hızlı iyileşmesi sağlanır. Alınan parçanın ise patoloji
laboratuvarında incelenmesi gerekir.Çok büyük boyutlu olduğu saptanan çene
kistlerinin genel anestezi altında alınması gerekir. Muayene esnasında
doktorunuz işlemin nasıl yapılacağına karar verir.